Vastuvõtt

ÕppesuunadMEIE KOOLIS on 3 õppesuunda: reaalsuund, kunstisuund ning rakendussuund.

  • Reaalsuuna eesmärk on süvendada õpilase huvi reaal- ja loodusainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Reaalsuuna valinud õpilane läbib matemaatika laiendatud kursuse, õpib suunaainena geoinformaatikat, keskkonnaõpetust ja joonestamist ning saab sügavamad keemia- ja füüsikaalased teadmised. Kool loob võimaluse reaalsuuna õpilaste osalemiseks toimuvates reaal- ja loodusainete programmides. Reaalsuunda tutvustav video
  • Kunstisuuna eesmärk on soodustada kunstist huvituva õpilase arengut läbi loomingulise tegevuse. Õppimine kunstisuunas arendab õpilase loovust ja kunstialaseid võimeid. Kunstisuuna õppekavas on kohustuslikeks õppeaineteks maalimine, joonistamine, religiooniõpetus ja joonestamine, süvendatult õpitakse kunstiajalugu. Lisaks on õpilasel valikkursuste käigus võimalus tutvuda erinevate kunstitehnikate ja -stiilidega. Valikainete õpetajatena kaasatakse koolitöösse tegevkunstnikke ja laiendatakse pakutavate kunstiainete ringi vastavalt kunstnike erialale. Suhtlemine kunstialal tegutsevate inimestega aitab õpilasel tunnetada valdkonna mitmekesisust ja erinevaid lähenemisvõimalusi loometööle. Kunstisuunda tutvustav video.
  • Rakendussuunda iseloomustavad praktilisema suunitlusega valikkursused: majandusõpetuse tundide rikastamiseks  kohtutakse ettevõtjate ja spetsialistidega, ettevõtluse raames õpitakse koostama äriplaani ja proovitakse õpilasfirma loomist, projektijuhtimises saadakse oma idee põhjal projekti kirjutamise ja rahastuse leidmise kogemus, psühholoogias õpitakse toime tulema tänapäeva kiire elutempoga kaasneva stressi ja vaimsete muredega, inimese ja õiguse kursuses saadakse alusteadmised erinevatest juriidikavaldkondadest – tegemist on eluliste ja vajalike teadmistega. See suund annab õpilastele suurema võimaluse ise oma õppekava kujundada. Rakendussuunda tutvustav video.

MEIE KOOLIS on 3 õppesuunda: reaalsuund, kunstisuund ning rakendussuund.

  • Reaalsuuna eesmärk on süvendada õpilase huvi reaal- ja loodusainete vastu, tõsta õpilase matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust. Reaalsuuna valinud õpilane läbib matemaatika laiendatud kursuse, õpib suunaainena geoinformaatikat, keskkonnaõpetust ja joonestamist ning saab sügavamad keemia- ja füüsikaalased teadmised. Kool loob võimaluse reaalsuuna õpilaste osalemiseks toimuvates reaal- ja loodusainete programmides. Reaalsuunda tutvustav video
  • Kunstisuuna eesmärk on soodustada kunstist huvituva õpilase arengut läbi loomingulise tegevuse. Õppimine kunstisuunas arendab õpilase loovust ja kunstialaseid võimeid. Kunstisuuna õppekavas on kohustuslikeks õppeaineteks maalimine, joonistamine, religiooniõpetus ja joonestamine, süvendatult õpitakse kunstiajalugu. Lisaks on õpilasel valikkursuste käigus võimalus tutvuda erinevate kunstitehnikate ja -stiilidega. Valikainete õpetajatena kaasatakse koolitöösse tegevkunstnikke ja laiendatakse pakutavate kunstiainete ringi vastavalt kunstnike erialale. Suhtlemine kunstialal tegutsevate inimestega aitab õpilasel tunnetada valdkonna mitmekesisust ja erinevaid lähenemisvõimalusi loometööle. Kunstisuunda tutvustav video.
  • Rakendussuunda iseloomustavad praktilisema suunitlusega valikkursused: majandusõpetuse tundide rikastamiseks  kohtutakse ettevõtjate ja spetsialistidega, ettevõtluse raames õpitakse koostama äriplaani ja proovitakse õpilasfirma loomist, projektijuhtimises saadakse oma idee põhjal projekti kirjutamise ja rahastuse leidmise kogemus, psühholoogias õpitakse toime tulema tänapäeva kiire elutempoga kaasneva stressi ja vaimsete muredega, inimese ja õiguse kursuses saadakse alusteadmised erinevatest juriidikavaldkondadest – tegemist on eluliste ja vajalike teadmistega. See suund annab õpilastele suurema võimaluse ise oma õppekava kujundada. Rakendussuunda tutvustav video.