Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu  2021/2022. õppeaasta tööplaan

27. jaanuar- ülevaade I pa õppeedukusest, kursuse hinnetest

9. juuni- 10. ja 11. klasside lõpetamine, tunnustamine, abiturientide õppetegevuse ülevaade

17. juuni- gümnaasiumi lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs

31. august- õppeaasta lõpetamine, 2021/22 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus 2022/23,  üldtööplaani kinnitamine

 

Õppenõukogu  2021/2022. õppeaasta tööplaan

27. jaanuar- ülevaade I pa õppeedukusest, kursuse hinnetest

9. juuni- 10. ja 11. klasside lõpetamine, tunnustamine, abiturientide õppetegevuse ülevaade

17. juuni- gümnaasiumi lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs

31. august- õppeaasta lõpetamine, 2021/22 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus 2022/23,  üldtööplaani kinnitamine