Vastuvõtt

ÕppesuunadMEIE KOOLIS on 3 õppesuunda:

loodus-reaalsuund, kus läbitakse matemaatika laiendatud kursus ning saadakse sügavamad teadmised nii füüsikas, bioloogias kui ka keemias.

kunstisuuna peamine ülesanne on kunstis andeka õpilase arengu soodustamine: tunnetada kunsti mitmekesisust, nihutada piire, mõelda loovalt, kogeda loomingus vabadust.

rakendussuunda iseloomustavad sotsiaal- ja humanitaarsuunitlusega valikained. See suund pakub võimalusi ka neile, kes oma edasistes valikutes veel nii kindlad ei ole.

MEIE KOOLIS on 3 õppesuunda:

loodus-reaalsuund, kus läbitakse matemaatika laiendatud kursus ning saadakse sügavamad teadmised nii füüsikas, bioloogias kui ka keemias.

kunstisuuna peamine ülesanne on kunstis andeka õpilase arengu soodustamine: tunnetada kunsti mitmekesisust, nihutada piire, mõelda loovalt, kogeda loomingus vabadust.

rakendussuunda iseloomustavad sotsiaal- ja humanitaarsuunitlusega valikained. See suund pakub võimalusi ka neile, kes oma edasistes valikutes veel nii kindlad ei ole.