Oluline

Sisseastumisinfo 16. september leelia


Hea sisseastuja!

Seoses eriolukorraga toimub sel aastal 10. klassi vastuvõtt vestluse ja põhikooli 9. klassi hinnetelehe alusel. Vestluse käigus selgub, kas on vajadus sooritada kohapeal mõnes aines (matemaatika, eesti keel, võõrkeel) test. Vestlused toimuvad koolimajas (Tolli 62), palun võta kaasa hinneteleht ja isikut tõendav dokument. Kui koolimajja tulek on mõjuval põhjusel võimatu, võime kohtuda ka veebi teel. Sel juhul ootame sinu hinnetelehte enne vestlust e-posti aadressile maili.roosme@tyriyg.tyri.ee. Vestlusel saavad kõik kandidaadid infolehe sisseastumiseks vajalike edasiste sammude kohta.

Kuna sisseastumisvestluste ajad on täitunud, palume lisavestluse kokkuleppimiseks kirjutada e-posti aadressile maili.roosme@tyriyg.tyri.ee.

Türi Ühisgümnaasium pakub ka võimalust omandada gümnaasiumiharidus mittestatsionaarses õppevormis (10.-12.klass) või eksternõppes.

 

 

 

Hea sisseastuja!

Seoses eriolukorraga toimub sel aastal 10. klassi vastuvõtt vestluse ja põhikooli 9. klassi hinnetelehe alusel. Vestluse käigus selgub, kas on vajadus sooritada kohapeal mõnes aines (matemaatika, eesti keel, võõrkeel) test. Vestlused toimuvad koolimajas (Tolli 62), palun võta kaasa hinneteleht ja isikut tõendav dokument. Kui koolimajja tulek on mõjuval põhjusel võimatu, võime kohtuda ka veebi teel. Sel juhul ootame sinu hinnetelehte enne vestlust e-posti aadressile maili.roosme@tyriyg.tyri.ee. Vestlusel saavad kõik kandidaadid infolehe sisseastumiseks vajalike edasiste sammude kohta.

Kuna sisseastumisvestluste ajad on täitunud, palume lisavestluse kokkuleppimiseks kirjutada e-posti aadressile maili.roosme@tyriyg.tyri.ee.

Türi Ühisgümnaasium pakub ka võimalust omandada gümnaasiumiharidus mittestatsionaarses õppevormis (10.-12.klass) või eksternõppes.