Õppenõukogu tööplaan

Oktoober- ülevaade õppeedukusest, õpilasürituste analüüs, ettevõtliku kooli programmis osalemine

Jaanuar- ülevaade õppeedukusest, ülevaade uurimistööde koostamisest, teise poolaasta õpilasüritused, osalus ettevõtliku kooli programmis

4.juuni- 10. ja 11.klasside lõpetamine, tunnustamine, abiturientide õppetegevuse ülevaade

19, juuni- Gümnaasiumi lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs, 2017/18 õppeaasta analüüs

August- Õppeaasta lõpetamine, sisehindamise aruanne, õppetöö korraldus 2018/19 õppeaastal, õppenõukogu sekretäri valimine, üldtööplaani kinnitamine

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee