Koostööpartnerid

Tartu Ülikool

Alates kooli loomisest 2011. aastal, osalevad meie õpilased Tartu Ülikooli õpikodade programmis ja teaduskooli kursustel.

https://www.teaduskool.ut.ee/et

Eesti Maaülikool

  1. aastal liitusime Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooliga.

Roheline kool

  1. aastal liitusime „Rohelise kooli“ programmiga.

Hea kooli teerajaja

  1. aastal tunnustati meid õpilaste individuaalsuse märkamise ja mitmekülgse toetamise, aktiivõppemeetodite propageerimise ning kogukondliku koostöö eest.

Ettevõtlik kool

2011. aastast osaleme haridusprogrammis „Ettevõtlik kool“. Baasstandardi kvaliteedimärgid omistati meile 2018. aastal.

Järvamaa Arenduskeskus

On toetanud õpetajate ja õpilaste ettevõtlikkust arendavaid tegevusi.

Järvamaa Haigla

  1. aastal sõlmitud koostöölepingu alusel toimub õpilastele tervishoiu valikkursus Järvamaa Haiglas.

Pasch kool

Liitumine Pasch koolide võrgustikuga annab meie õpilastele võimaluse sooritada rahvusvahelist saksa keele eksamit.

Keskkonnainvesteeringute Keskus

  1. aastast toetab KIK meie kooli keskkonna-alaste tegevuste ja projektide läbiviimist (õppekäigud, looduslaager)

Partnerkoolid

Saksamaa Liitvabariigi Wiesmoori kool (saksa keeleõppe praktika, õpilasgruppide vahetus)

Ukraina Vabariigi Dolyna spetsialiseeritud kool nr 6 (vene keele keeleõppe praktika, õpilasgruppide vahetus)

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee