Õppenõukogu tööplaan

 

2018/2019 õppeaasta

Oktoober- ülevaade õppeedukusest, õpilasürituste analüüs, ettevõtliku kooli programmis osalemine, sisehindamisaruande kinnitamine

Veebruar- ülevaade uurimistööde koostamisest, teise poolaasta õpilasüritused, osalus
ettevõtliku kooli programmis, hindamisjuhendi esimene lugemine

Aprill- õppeedukuse analüüs, arengukava arutelu

Juuni- 10. ja 11. klasside lõpetamine, tunnustamine, abiturientide õppetegevuse ülevaade

Juuni- gümnaasiumi lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs

August- õppeaasta lõpetamine, õppeaasta 2018/19 analüüs, õppetöö korraldus 2019/20,
õppenõukogu sekretäri valimine, üldtööplaani kinnitamine

 

 

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee