Õppekava

ÕPPEKAVA ÜLDOSA

AINEKAVAD

1. KEEL JA KIRJANDUS

2. MATEMAATIKA

3. VÕÕRKEELED

4. LOODUSAINED

5. SOTSIAALAINED

6. KEHALINE KASVATUS

7. KUNST

 8. UURIMISTÖÖ

 

 

 

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee