Nõustamine

Meie koolis töötab õpi- ja karjäärinõustaja, kes toetab õpilasi võimetekohaste õpitulemuste saavutamisel, aitab tõsta õpimotivatsiooni seostades seda edasiste karjäärivalikute analüüsimisega. Nõustamiste käigus saab õpilane suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ja kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks.

Nõustaja on eelkõige kuulaja, abistaja, nõuandja, info jagaja, tähelepanu juhtija.

Õpi- ja karjäärinõustaja teeb koostööd aineõpetajate, klassijuhatajate ja lapsevanematega, et tagada Türi Ühisgümnaasiumi õpilastele parimad arenguvõimalused.

Võta ühendust õpi- ja karjäärinõustajaga, kui Sul on:
  • raskused õppimise ja/või mõne õppeainega;
  • küsimusi õppimise kohta (nt õppekorraldus, valikained jm);
  • vaja tuge koolieluga kohanemisel;
  • keerulised suhted kaasõpilaste ja/või õpetajatega;
  • karjääriplaneerimise alaseid küsimusi, nt. ametite erisused, koolides õpetatavad erialad, huvide ja võimaluste seostamine edasises elus jpm;
  • mõni vaimset tervist puudutav küsimus või vajad lihtsalt teavet;
  • vajad nõu muudes küsimustes või on vaja inimest, kes on valmis Sind ära kuulama.

Võid kindel olla, et nõustaja ei anna arvustavaid hinnanguid ning hoiab Sinu saladust.

Küsitlused

Palun täida esimesena väike küsitlus siin

Edasi ava järgnevast loetelust õpetaja nime taga oleva selle aine küsitlus, milles osaled või oled osalenud.

Mariliis Aren: geograafia, geoinformaatika

Astrid Milvi Bagwitz: inglise keel

Averonika Beekmann: eesti keel, kirjandus

Anneli Eesmaa: perekonnaõpetus

Triin Toome-Hosman: eesti keel, kirjandus

Sirli Mäits: inglise keel

Sirje Kaitsa: kehaline kasvatus

Kaarel Kallas: kehaline kasvatus, sport

Leelo Kivirand: saksa keel

Ethel Koit: matemaatika

Eda Koskor: bioloogia, keskkonnaõpetus, projektijuhtimine

Elve Laasmaa: vene keel, suhtluskeel

Lauri Lipp: riigikaitse

Rutt Olesk: keemia, kulinaaria

Aave Päeva: ajalugu, ühiskonnaõpetus, majandus/ettevõtlus, kunstiajalugu, väitlus

Ants Pärna: füüsika

Svetlana Pärnsalu: psühholoogia

Madis Rohtvee: joonestamine

Maili Roosme: saksa C-keel

Leho Rubis: kunst

Vahur Salom: matemaatika

Aet Sarv: inglise keel

Anne-Ly Seljama: ajalugu, ühiskonnaõpetus, religiooniõpetus, filosoofia, inimene ja õigus, globaliseeruv maailm

Urmas Saluste: informaatika

Ulvi Tamm: muusikaõpetus

Külliky Varind: matemaatika

Anu Pink: käsitöö

Urmas Haug: puutöö

Ahto Karu: programmeerimine

 

 

 

Eksamiplaan

aeg eksam õp. arv ruum komisjoni esimees komisjoni liikmed
25.aprill kell 10.00 eesti keel       Averonika Beekmann, Triin Toome - Hosman
    50 aula Ellu Rusi Maili Roosme, Aave Päeva
    1 avaldusega      
2.mai uurimistööde 18 110 Ellu Rusi Elve Laasmaa, Eda Koskor, Aave Päeva, Svetlana Pärnsalu,
kell 9.00 kaitsmine 11.kl. 18 258 Anne-Ly Seljama Mariliis Aren, Leelia Karu, Pille Kuulme, Averonika Beekmann,
    17 310 Maili Roosme Ene Hunt, Reet Alevi, Leelo Kivirand
  inglise keel (kirjalik) 17 218   Reet Pärna, Pille Kuulme
3.mai kell 10.00          
  inglise keele (kirjalik) 16 216 Ellu Rusi Maili Roosme, Astrid Milvi Bagwitz, Eda Koskor
           
  inglise keel (kirjalik) 16 219   Elve Laasmaa, Aet Sarv, Leelo Kivirand
4.mai kell 9.00 inglise keel (suuline) 17     Aet Sarv - intervjueerija; Reet Pärna - hindaja
      raamatu-    
5.mai kell 9.00 inglise keel (suuline) 16 kogu Ellu Rusi Aet Sarv - intervjueerija; Reet Pärna - hindaja
      lugemis-    
6.mai kell 9.00 inglise keel (suuline) 16 saal   Aet Sarv - intervjueerija; Reet Pärna - hindaja
           
19.mai kell 10.00 matemaatika 50 aula Ellu Rusi Ethel Koit, Vahur Salom, Ene Hunt
    1 avaldusega      
23.mai kell 10.00 12R ja 12T suunaeksam        
  projektide kaitsmine 25 110 Ellu Rusi Anu Puulmann, Eda Koskor
24.mai 12LR suunaeksam        
kell 8.30 geograafia 11 218 Ellu Rusi Mariliis Aren, Aave Päeva
kell 9.00 füüsika 4 306    
kell 11.00 keemia 3 313 Maili Roosme Ants Pärna, Eda Koskor, Rutt Olesk
kell 12.00 bioloogia 6 317    
31.mai 11LR suunaeksam     Maili Roosme Mariliis Aren, Elve Laasmaa
kell 8.30 geograafia 13 306    
7.juuni Järeleksamid   255 Ellu Rusi Maili Roosme, Anne-Ly Seljama, Elve Laasmaa,
kell 9.00         Eda Koskor, Mariliis Aren

 

Õppekava

ÕPPEKAVA ÜLDOSA

AINEKAVAD

1. KEEL JA KIRJANDUS

2. MATEMAATIKA

3. VÕÕRKEELED

4. LOODUSAINED

5. SOTSIAALAINED

6. KEHALINE KASVATUS

7. KUNST

 8. UURIMISTÖÖ

 

 

 

Looduslaager 2014

Meie kooli üks traditsioone on LOODUSLAAGER. Õppeaasta lõpus on kõik 10ndate klasside õpilased kolmepäevases laagris, kus toimuvad loengud, töötoad, spordivõistlused ja isetegevus. Ja süüakse ohtralt pannkooke. Laager on eranditult igal aastal saanud osalejatelt ülipositiivse tagasiside.

 

 

 5. lennu looduslaager (2014)

7. lennu looduslaager (2016)

 

 

 

Veel artikleid...

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee