Karjääriõpe

KARJÄÄRIÕPE toetab karjääriplaneerimise oskuste kujundamisel, sh. elukutse, töö ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel.

Kool toetab karjääriplaneerimise oskuste kujundamist  järgmiste tegevuste kaudu:

  • läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisel ainetundides;
  • enesemääratluspädevuse kujundamisega erinevates ainetes ja huvitegevuses ;
  • aineteüleste, klassidevaheliste ja ülekooliliste projektidega;
  • karjääriõpetuse valikkursuse toel;
  • ülevabariigilisel töövarjupäeval osalemise võimaldamisega;
  • õppekäikudega ettevõtetesse ja ettevõtjate külaskäikudega kooli;
  • õpi- ja karjäärinõustaja individuaalnõustamise võimalusega.

Õpilastele pakub karjääriteenuseid ka Töötukassa https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused

 

 

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee