Nõustamine

Meie koolis töötab õpi- ja karjäärinõustaja, kes toetab õpilasi võimetekohaste õpitulemuste saavutamisel, aitab tõsta õpimotivatsiooni seostades seda edasiste karjäärivalikute analüüsimisega. Nõustamiste käigus saab õpilane suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ja kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks.

Nõustaja on eelkõige kuulaja, abistaja, nõuandja, info jagaja, tähelepanu juhtija.

Õpi- ja karjäärinõustaja teeb koostööd aineõpetajate, klassijuhatajate ja lapsevanematega, et tagada Türi Ühisgümnaasiumi õpilastele parimad arenguvõimalused.

Võta ühendust õpi- ja karjäärinõustajaga, kui Sul on:
  • raskused õppimise ja/või mõne õppeainega;
  • küsimusi õppimise kohta (nt õppekorraldus, valikained jm);
  • vaja tuge koolieluga kohanemisel;
  • keerulised suhted kaasõpilaste ja/või õpetajatega;
  • karjääriplaneerimise alaseid küsimusi, nt. ametite erisused, koolides õpetatavad erialad, huvide ja võimaluste seostamine edasises elus jpm;
  • mõni vaimset tervist puudutav küsimus või vajad lihtsalt teavet;
  • vajad nõu muudes küsimustes või on vaja inimest, kes on valmis Sind ära kuulama.

Võid kindel olla, et nõustaja ei anna arvustavaid hinnanguid ning hoiab Sinu saladust.

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee