Uurimistööde teemad

Uurimistööde teemad

Teema

Juhendaja

Minu/klassi tarbimisharjumused

Anne-Ly Seljama

Maailmanädala korraldamine

Anne-Ly Seljama

Isikuuurimus

Anne-Ly Seljama

Traditsioonid, kombed tänapäeva perekonnas(või ühiskonnas)

Anne-Ly Seljama

Türi ühisgümnaasiumi õpilaste infovajadused ja infootsingu harjumused

Pille Kuulme

Isiksusehäired

Svetlana Pärnsalu

Teadvuste seisundid (uni, unenäod, unehäired, meditatsioon, hüpnoos)

Svetlana Pärnsalu

Antidepressantide ja rahustite mõju

Svetlana Pärnsalu

Suitsiid

Svetlana Pärnsalu

Naeru ja huumori mõju inimese psüühikale

Svetlana Pärnsalu

Kaassõltuvus

Svetlana Pärnsalu

Lahutus ja selle mõju perekonnaliikmetele

Svetlana Pärnsalu

Konfliktoloogia, suhtlemispsühholoogia. Konfliktist ja selle lahendamise viisidest

Svetlana Pärnsalu

Mõjustamise psühholoogia

Svetlana Pärnsalu

Enesehinnang, eneseaustus

Svetlana Pärnsalu

Õppimine. Alateemad: õppimisteooriad, kuidas efektiivselt õppida jms.

Svetlana Pärnsalu

Kimalaste (Bombus sp.) liigirikkus minu kodukohas (suvel tuleb teha vaatlusi)

Eda Koskor

Õppetööd toetavad tegevused Türi Ühisgümnaasiumis

Maili Roosme

Muusikateraapia eesmärgid ja tegevused

Ulvi Tamm

Ülevaade Türil tegutsenud bändidest

Ulvi Tamm

Puhkpillimuusika areng Türil

Ulvi Tamm

Kas Eesti laulupeotraditsioon on jätkusuutlik?

Ulvi Tamm

Praktiline töö - omaloominguline muusikapala

Ulvi Tamm

Praktiline töö - kogumik omaloomingust

Ulvi Tamm

Praktiline töö - muusikaürituse korraldamine ( näit Jõulukontsert linnarahvale; Armastuslaulude konkurss Valentinipäeval, muusikalavastus Eesti 100 vms )

Ulvi Tamm

Eurovisioon - kas poolt või vastu

Ulvi Tamm

ETV uudistesaate “Aktuaalne kaamera” keelekasutus (potentsiaalne olümpiaaditöö)

Averonika Beekmann

Eesti keele kui riigikeele korraldus ja normeerimine (potentsiaalne olümpiaaditöö”

Averonika Beekmann

Eesti keele ajalugu riigikeelena, eesti keele arengustrateegiad tulevikuks (potentsiaalne olümpiaaditöö)

Averonika Beekmann

Ühe inimese või organisatsiooni (õpilase omal valikul) roll ja panus eesti keele arengusse (potentsiaalne olümpiaaditöö)

Averonika Beekmann

Ühe kirjaniku või luuletaja (õpilase omal valikul) isikustiili uurimine või kahe sõnakunstniku stiili võrdlev uurimine

Averonika Beekmann

Plekkide eemaldamine tekstiilidelt(pr.töö)

Rutt Olesk

   

 

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee