Uurimistööde teemad

Valik uurimis- ja praktiliste tööde teemasid 2018/2019 õppeaastaks

 

Teema

Juhendaja

Minu kodukoha kimalased (eeldab suviste vaatluste tegemist)

Eda Koskor

Tolmeldajad kultuurmaastikul (eeldab suviste vaatluste tegemist)

Eda Koskor

Valikainete teaberaamat/reklaam (praktiline töö)

TÜGi välissuhted

TÜGi endiste õpetajate elulood

Anneli Eesmaa

Anneli Eesmaa

Anneli Eesmaa

Suitsidaalsus

Svetlana Pärnsalu

Enesekehtestamine

Svetlana Pärnsalu

Eesnimed Türi Ühisgümnaasiumis

Vaba aja veetmise võimalused Türi linnas

Minu kool ja minu vanemate/vanavanemate kool

Leelo Kivirand

Leelo Kivirand

Leelo Kivirand

Ennast vigastav käitumine (lõikumine)

Svetlana Pärnsalu

Ilm Eesti rahvapärimuses

Türi ühisgümnaasiumi õpilaste lugemus

Kolme põlvkonna teabeväljade analüüs

Pille Kuulme

Pille Kuulme

Pille Kuulme

Türi ühisgümnaasiumi õpilaste hobisläng

Kooli luulenädala korraldamine (praktiline töö)

Oskuskeele ja igapäevakeele suhe

Eesti Emakeeleõpetajate Selts ja Järvamaa emakeeleõpetajad seltsis (2019. a saab selts 30)

Triin Toome-Hosman

Triin Toome-Hosman

Triin Toome-Hosman

Triin Toome-Hosman

Balti kett 30(1989-2019): minu perekonna/suguvõsa meenutused

Kolme põlvkonna laste mängud ja mänguasjad

Maailmakooli nädala(päeva) läbiviimine TÜGis (praktiline töö)

Õpilaste rahulolu koolitoiduga

Anne-Ly Seljama

Anne-Ly Seljama

Anne-Ly Seljama

Anne-Ly Seljama

Ühe ilukirjandusliku proosateose lugeja-, autori- ja tekstikeskne analüüs

Türi Ühisgümnaasiumi õpilasuurimuste keeleanalüüs: ortograafia ja lause ülesehitus (ühe aasta õpilasuurimuste põhjal)

Eesti keel avalikus ruumis (huvitavam teha, kui uurida suuremate linnade keelepilti, nt Tallinn, Tartu)

Averonika Beekmann

Averonika Beekmann

 

Averonika Beekmann

Plasttoodete kahjulikkus ja taaskasutamise võimalused

Loodusliku kosmeetika valmistamine

Veganluse poolt ja vastu

Raud inimeses ja inimese teadlikkus rauast

Rutt Olesk

Rutt Olesk

Rutt Olesk

Rutt Olesk

Nutiseadmete kasutamisharjumused Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste näitel

Leelia Karu

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee