Dokumentide vastuvõtt

 Palun tutvu eelnevalt kooli kodulehel oleva valikkursuste nimekirjaga (Sisseastujale. Valikkursused), et sul oleks dokumente esitades kergem oma valikuid teha!

Palume kaasa võtta:

  • isikut tõendav dokument;
  • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud koopia koos hinnetelehega;
  • lapsevanema avaldus (võimalus täita ka kohapeal);
  • lapsevanema dokument (või selle koopia);
  • tervisekaardi ametlikult kinnitatud koopia;
  • üks foto.

Koopiaid dokumentidest on võimalik teha ka koolis

Lapsevanema avaldus Word dokumendina

Dokumente võtame vastu kooli kantseleis.

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee