Dokumentide vastuvõtt

 Türi Ühisgümnaasiumisse vastuvõtmiseks esitab õpilane (alaealise õpilase puhul lapsevanem või eestkostja)  avalduse,  millele on lisatud:

1) sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega) ametlikult kinnitatud koopia, 11. ja 12. klassi sisseastuja esitab täiendavalt väljavõtte õpilasraamatust;
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud koopia või väljavõte;
3) taotluse esitanud vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud koopia või väljavõte. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korra;
4) õpilase tervisekaart või selle ametlikult kinnitatud väljavõte;
5) foto õpilaspileti jaoks.

Dokumendist koopia või väljavõte on võimalik teha kohapeal.

Palume kõikidel õpilastel tutvuda kooli kodulehel oleva valikkursuste nimekirjaga. Dokumentide esitamisel palume teha esialgsed valikud!

Kontakt

Tolli 62, Türi
72213 Järvamaa
telefon/fax 384 8566
üldmobiil: 524 1105

e-post: kool(ät)tyriyg.tyri.ee