Lapsevanema meelespea


Türi Ühisgümnaasiumi õpilase vanem või eestkostja: 

 • lähtub lapsega seotud otsuseid tehes eelkõige lapse huvidest ning järgib Eesti Vabariigi lastekaitseseadust, perekonnaseadust ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadust;
 • teeb kooliga tihedat koostööd; 
 • suhtub lugupidamisega teistesse lastevanematesse, oma lapse klassi- ja koolikaaslastesse ning koolitöötajatesse;
 • loob lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused; 
 • loob konto õppeinfosüsteemis Stuudium;
 • osaleb lastevanemate koosolekutel;
 • osaleb rahuloluküsitlustes;
 • huvitub oma lapse käekäigust koolis kuni gümnaasiumi lõpetamiseni ning jälgib Stuudiumi vahendusel oma lapse õpitulemusi ja osalemist õppetöös; 
 • võib kandideerida kooli hoolekokku; 
 • võib osaleda kooli üritustel; 
 • võib teha kooli juhtkonnale ettepanekuid ning pöörduda probleemide tekkimisel klassijuhataja, õpinõustaja või kooli juhtkonna poole ning õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral kooli hoolekogusse;
 • lapse sagedaste tervislikel põhjustel puudumiste ja kehalisest kasvatusest vabastamise korral konsulteerib lapsevanem arstiga ning teavitab kooli asjaoludest, mis on vajalikud lapse heaoluks.

Türi Ühisgümnaasiumi õpilase vanem või eestkostja: 

 • lähtub lapsega seotud otsuseid tehes eelkõige lapse huvidest ning järgib Eesti Vabariigi lastekaitseseadust, perekonnaseadust ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadust;
 • teeb kooliga tihedat koostööd; 
 • suhtub lugupidamisega teistesse lastevanematesse, oma lapse klassi- ja koolikaaslastesse ning koolitöötajatesse;
 • loob lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused; 
 • loob konto õppeinfosüsteemis Stuudium;
 • osaleb lastevanemate koosolekutel;
 • osaleb rahuloluküsitlustes;
 • huvitub oma lapse käekäigust koolis kuni gümnaasiumi lõpetamiseni ning jälgib Stuudiumi vahendusel oma lapse õpitulemusi ja osalemist õppetöös; 
 • võib kandideerida kooli hoolekokku; 
 • võib osaleda kooli üritustel; 
 • võib teha kooli juhtkonnale ettepanekuid ning pöörduda probleemide tekkimisel klassijuhataja, õpinõustaja või kooli juhtkonna poole ning õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral kooli hoolekogusse;
 • lapse sagedaste tervislikel põhjustel puudumiste ja kehalisest kasvatusest vabastamise korral konsulteerib lapsevanem arstiga ning teavitab kooli asjaoludest, mis on vajalikud lapse heaoluks.