Uudised

Toimus õppeaasta esimene hoolekogu koosolek 04. november TÜG


3. novembri õhtul kogunes selle õppeaasta esimeseks kohtumiseks Türi Ühisgümnaasiumi hoolekogu, kuhu kuulub kokku 11 liiget. Valdava osa liikmetest moodustavad lapsevanemad. Lisaks viibisid külalistena arutelu juures ka Türi Ühisgümnaasiumi direktor Katrin Puusepp ja õppealajuhataja Maili Roosme. Päevakorda kuulusid järgmised teemad:

·ülevaade I veerandi tegevustest;

·lastevanemate 2020/2021. õppeaasta rahuloluküsitlue kokkuvõte;

·kooli kodukorra muudatused;

·kooli eelarve hetkeseis;

·koroonaviirus ja testimine.

Põhiteemade lõppedes arutleti veel kooli õppesuundade ja õpilaste vaimse tervise ning nende toetamise võimaluste üle. Hoolekogu järgmine korraline kohtumine on määratud küll alles veebruari kuusse, kuid jooksvalt toimub infovahetus vastavalt vajadusele veebivahendusel. Kõikide hoolekogu tööga seotud küsimuste korral palume pöörduda hoolekogu esimehe Kairit Wirthi poole aadressil kairit.wirth@paidehpk.edu.ee

Türi Ühisgümnaasiumi 2021/2021. õ.a. hoolekokku kuuluvad:

1. Kairit Wirth – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees kairit.wirth@paidehpk.edu.ee
2. Marianne Juhkam – lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
3. Aave Päeva – õpetajate esindaja, hoolekogu sekretär
4. Andrus Ivanov – lastevanemate esindaja
5. Sirli Perillus – lastevanemate esindaja
6. Anneli Raamat – lastevanemate esindaja
7. Õnnela Saksladu – lastevanemate esindaja
8. Kirke Perillus – õpilaste esindaja
9. Pille-Riin Kaaver – Türi Ühisgümnaasiumi vilistlaste esindaja
10. Ülle Välimäe – koostööpartneri esindaja
11. Elar Niglas – Türi vallavolikogu esindaja

 

3. novembri õhtul kogunes selle õppeaasta esimeseks kohtumiseks Türi Ühisgümnaasiumi hoolekogu, kuhu kuulub kokku 11 liiget. Valdava osa liikmetest moodustavad lapsevanemad. Lisaks viibisid külalistena arutelu juures ka Türi Ühisgümnaasiumi direktor Katrin Puusepp ja õppealajuhataja Maili Roosme. Päevakorda kuulusid järgmised teemad:

·ülevaade I veerandi tegevustest;

·lastevanemate 2020/2021. õppeaasta rahuloluküsitlue kokkuvõte;

·kooli kodukorra muudatused;

·kooli eelarve hetkeseis;

·koroonaviirus ja testimine.

Põhiteemade lõppedes arutleti veel kooli õppesuundade ja õpilaste vaimse tervise ning nende toetamise võimaluste üle. Hoolekogu järgmine korraline kohtumine on määratud küll alles veebruari kuusse, kuid jooksvalt toimub infovahetus vastavalt vajadusele veebivahendusel. Kõikide hoolekogu tööga seotud küsimuste korral palume pöörduda hoolekogu esimehe Kairit Wirthi poole aadressil kairit.wirth@paidehpk.edu.ee

Türi Ühisgümnaasiumi 2021/2021. õ.a. hoolekokku kuuluvad:

1. Kairit Wirth – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees kairit.wirth@paidehpk.edu.ee
2. Marianne Juhkam – lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
3. Aave Päeva – õpetajate esindaja, hoolekogu sekretär
4. Andrus Ivanov – lastevanemate esindaja
5. Sirli Perillus – lastevanemate esindaja
6. Anneli Raamat – lastevanemate esindaja
7. Õnnela Saksladu – lastevanemate esindaja
8. Kirke Perillus – õpilaste esindaja
9. Pille-Riin Kaaver – Türi Ühisgümnaasiumi vilistlaste esindaja
10. Ülle Välimäe – koostööpartneri esindaja
11. Elar Niglas – Türi vallavolikogu esindaja