Vastuvõtt

Vajalikud dokumendidDOKUMENTE võtame vastu kooli kantseleis.
Palun tutvu eelnevalt kooli kodulehel oleva valikkursuste nimekirjaga (Sisseastujale. Valikkursused), et sul oleks dokumente esitades kergem oma valikuid teha!

Palume kaasa võtta:

 • isikut tõendav dokument;
 • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud koopia koos hinnetelehega;
 • lapsevanema avaldus (võimalus täita ka kohapeal);
 • lapsevanema dokument (või selle koopia);
 • tervisekaardi ametlikult kinnitatud koopia;
 • üks foto.

Koopiaid dokumentidest on võimalik teha ka koolis

Lapsevanema avaldus Word dokumendina

DOKUMENTE võtame vastu kooli kantseleis.
Palun tutvu eelnevalt kooli kodulehel oleva valikkursuste nimekirjaga (Sisseastujale. Valikkursused), et sul oleks dokumente esitades kergem oma valikuid teha!

Palume kaasa võtta:

 • isikut tõendav dokument;
 • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud koopia koos hinnetelehega;
 • lapsevanema avaldus (võimalus täita ka kohapeal);
 • lapsevanema dokument (või selle koopia);
 • tervisekaardi ametlikult kinnitatud koopia;
 • üks foto.

Koopiaid dokumentidest on võimalik teha ka koolis

Lapsevanema avaldus Word dokumendina