Vastuvõtt

Vajalikud dokumendidDokumendid palume tuua 20.-21. juunil kell 9.00-13.00 või 27. juunil-1. juulil kell 9.00-17.00 kooli raamatukokku. 

  • Isikut tõendav dokument;
  • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud koopia koos hinnetelehega;
  • lapsevanema avaldus (võimalus täita ka kohapeal);
  • lapsevanema dokument (või selle koopia);

Koopiaid dokumentidest on võimalik teha ka koolis.

Palume saata õpilaspileti jaoks digitaalne foto aadressile  opilaspilet@tyriyg.tyri.ee 

 

Dokumendid palume tuua 20.-21. juunil kell 9.00-13.00 või 27. juunil-1. juulil kell 9.00-17.00 kooli raamatukokku. 

  • Isikut tõendav dokument;
  • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud koopia koos hinnetelehega;
  • lapsevanema avaldus (võimalus täita ka kohapeal);
  • lapsevanema dokument (või selle koopia);

Koopiaid dokumentidest on võimalik teha ka koolis.

Palume saata õpilaspileti jaoks digitaalne foto aadressile  opilaspilet@tyriyg.tyri.ee