Vastuvõtt

Vajalikud dokumendidDOKUMENTE võtame vastu kooli kantseleis II korrusel.
 

Palume kaasa võtta:

  • isikut tõendav dokument;
  • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud koopia koos hinnetelehega;
  • lapsevanema avaldus (võimalus täita ka kohapeal);
  • lapsevanema dokument (või selle koopia);

Koopiaid dokumentidest on võimalik teha ka koolis.

Palume saata õpilaspileti jaoks digitaalne foto aadressile  opilaspilet@tyriyg.tyri.ee 

 

DOKUMENTE võtame vastu kooli kantseleis II korrusel.
 

Palume kaasa võtta:

  • isikut tõendav dokument;
  • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud koopia koos hinnetelehega;
  • lapsevanema avaldus (võimalus täita ka kohapeal);
  • lapsevanema dokument (või selle koopia);

Koopiaid dokumentidest on võimalik teha ka koolis.

Palume saata õpilaspileti jaoks digitaalne foto aadressile  opilaspilet@tyriyg.tyri.ee