Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava10.klassi loodus-reaal, kunsti- või rakendussuunda astumiseks tuleb kandideerijatel edukalt  läbida vastuvõtukatsed:

  • sooritada  põhiainete testid matemaatikas, eesti keeles ja valitud võõrkeeles (inglise, saksa või vene keeles)
  • osaleda vestlusel kooli juhtkonnaga

Kandideerijate paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse  vastuvõtukatsete tulemusi ja 9.klassi tunnistuse keskmist hinnet.

„4-5“ õppijad ei pea sooritama põhiainete testi, nendega toimub ainult vestlus.

SISSEASTUMISKATSED  toimuvad aprillikuus, kevadisel koolivaheajal.

11. ja 12.klassi võetakse vastu vähemalt rahuldavate kursusehinnetega õpilased. Otsus vastuvõtmise kohta tehakse pärast vestlust juhtkonnaga.

Türi Ühisgümnaasium pakub ka võimalust omandada gümnaasiumiharidus mittestatsionaarses õppevormis (10.-12.klass) või eksternõppes.

Küsimuste tekkimisel võta ühendust kooliga telefonidel 384 8565 (direktor);  384 8567 (õppealajuhataja) või e-posti aadressil maili.roosme@tyriyg.tyri.ee

10.klassi loodus-reaal, kunsti- või rakendussuunda astumiseks tuleb kandideerijatel edukalt  läbida vastuvõtukatsed:

  • sooritada  põhiainete testid matemaatikas, eesti keeles ja valitud võõrkeeles (inglise, saksa või vene keeles)
  • osaleda vestlusel kooli juhtkonnaga

Kandideerijate paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse  vastuvõtukatsete tulemusi ja 9.klassi tunnistuse keskmist hinnet.

„4-5“ õppijad ei pea sooritama põhiainete testi, nendega toimub ainult vestlus.

SISSEASTUMISKATSED  toimuvad aprillikuus, kevadisel koolivaheajal.

11. ja 12.klassi võetakse vastu vähemalt rahuldavate kursusehinnetega õpilased. Otsus vastuvõtmise kohta tehakse pärast vestlust juhtkonnaga.

Türi Ühisgümnaasium pakub ka võimalust omandada gümnaasiumiharidus mittestatsionaarses õppevormis (10.-12.klass) või eksternõppes.

Küsimuste tekkimisel võta ühendust kooliga telefonidel 384 8565 (direktor);  384 8567 (õppealajuhataja) või e-posti aadressil maili.roosme@tyriyg.tyri.ee