Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava10.klassi loodus-reaal, kunsti- või rakendussuunda astumiseks tuleb kandideerijatel edukalt  läbida vastuvõtukatsed:

  • sooritada  põhiainete testid matemaatikas, eesti keeles ja valitud võõrkeeles (inglise, saksa või vene keeles)
  • osaleda vestlusel kooli juhtkonnaga

Kandideerijate paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse  vastuvõtukatsete tulemusi ja 9.klassi tunnistuse keskmist hinnet.

„4-5“ õppijad ei pea sooritama põhiainete testi, nendega toimub ainult vestlus.

SISSEASTUMISKATSED  toimuvad 21.-22. aprillil, kevadisel koolivaheajal.

11. ja 12.klassi võetakse vastu vähemalt rahuldavate kursusehinnetega õpilased. Otsus vastuvõtmise kohta tehakse pärast vestlust juhtkonnaga.

Türi Ühisgümnaasium pakub ka võimalust omandada gümnaasiumiharidus mittestatsionaarses õppevormis (10.-12.klass) või eksternõppes.

Küsimuste tekkimisel võta ühendust kooliga telefonidel 384 8565 (direktor);  384 8567 (õppealajuhataja) või e-posti aadressil maili.roosme@tyriyg.tyri.ee

10.klassi loodus-reaal, kunsti- või rakendussuunda astumiseks tuleb kandideerijatel edukalt  läbida vastuvõtukatsed:

  • sooritada  põhiainete testid matemaatikas, eesti keeles ja valitud võõrkeeles (inglise, saksa või vene keeles)
  • osaleda vestlusel kooli juhtkonnaga

Kandideerijate paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse  vastuvõtukatsete tulemusi ja 9.klassi tunnistuse keskmist hinnet.

„4-5“ õppijad ei pea sooritama põhiainete testi, nendega toimub ainult vestlus.

SISSEASTUMISKATSED  toimuvad 21.-22. aprillil, kevadisel koolivaheajal.

11. ja 12.klassi võetakse vastu vähemalt rahuldavate kursusehinnetega õpilased. Otsus vastuvõtmise kohta tehakse pärast vestlust juhtkonnaga.

Türi Ühisgümnaasium pakub ka võimalust omandada gümnaasiumiharidus mittestatsionaarses õppevormis (10.-12.klass) või eksternõppes.

Küsimuste tekkimisel võta ühendust kooliga telefonidel 384 8565 (direktor);  384 8567 (õppealajuhataja) või e-posti aadressil maili.roosme@tyriyg.tyri.ee