Meie koolist

Väärtused


TAHE ÕPPIDA JA ARENEDA – oleme pühendunud, motiveeritud ja kohusetundlikud ning kasutame oma võimeid eesmärgipäraselt;

HARMOONIA –  leiame tasakaalu oma võimete, teadmiste, oskuste ja huvide vahel ning oskame väärtustada ennast ja teisi;

KOOSTÖÖ – väärtustame koostööd õpilaste, õpetajate, lastevanemate ja kogukonna vahel;

HOOLIVUS – oleme sõbralik ja toetav koolipere, märkame ja tunnustame igaühe edusamme ning toetame abivajajaid.

TAHE ÕPPIDA JA ARENEDA – oleme pühendunud, motiveeritud ja kohusetundlikud ning kasutame oma võimeid eesmärgipäraselt;

HARMOONIA –  leiame tasakaalu oma võimete, teadmiste, oskuste ja huvide vahel ning oskame väärtustada ennast ja teisi;

KOOSTÖÖ – väärtustame koostööd õpilaste, õpetajate, lastevanemate ja kogukonna vahel;

HOOLIVUS – oleme sõbralik ja toetav koolipere, märkame ja tunnustame igaühe edusamme ning toetame abivajajaid.