Meie koolist

Väärtused


TAHE ÕPPIDA JA ARENEDA – oleme motiveeritud, pühendunud ja kohusetundlikud, kasutame oma võimeid ja leiame huvidele vastavat tegevust;

HARMOONIA – oleme ausad, positiivse ellusuhtumise ja objektiivse enesehinnanguga, oskame väärtustada ennast ja teisi;

KOOSTÖÖ – toimib õpilaste, õpetajate, lastevanemate ja kogukonna koostöö;

HOOLIVUS – oleme sõbralik ja toetav koolipere, märkame ja tunnustame igaühe edusamme ning toetame abivajajaid.

MISSIOON Türi Ühisgümnaasium annab gümnaasiumiõpilasele ja kogukonna liikmele võimaluse end arendada, harida ja teostada erinevates õppevormides ja õppijaid toetavaid õppemeetodeid kasutades.

VISIOON Türi Ühisgümnaasium on omanäoline, kaasaegne ja uuenduslik hariduskeskus.

TAHE ÕPPIDA JA ARENEDA – oleme motiveeritud, pühendunud ja kohusetundlikud, kasutame oma võimeid ja leiame huvidele vastavat tegevust;

HARMOONIA – oleme ausad, positiivse ellusuhtumise ja objektiivse enesehinnanguga, oskame väärtustada ennast ja teisi;

KOOSTÖÖ – toimib õpilaste, õpetajate, lastevanemate ja kogukonna koostöö;

HOOLIVUS – oleme sõbralik ja toetav koolipere, märkame ja tunnustame igaühe edusamme ning toetame abivajajaid.

MISSIOON Türi Ühisgümnaasium annab gümnaasiumiõpilasele ja kogukonna liikmele võimaluse end arendada, harida ja teostada erinevates õppevormides ja õppijaid toetavaid õppemeetodeid kasutades.

VISIOON Türi Ühisgümnaasium on omanäoline, kaasaegne ja uuenduslik hariduskeskus.