Meie koolist

OlümpiaadidTüri Ühisgümnaasiumi õpilased on olnud väga aktiivsed ja edukad aineolümpiaadel osavõtmisega. Maakondlike olümpiaadide osavõtjatest 63% olid meie kooli õpilased. Olümpiaadidel osalemine on õpilasele vabatahtlik. Sellel osalemine on võimalus
ennast proovile panna ja uusi kogemusi saada.

Käesoleval õppeaastal on osavõetud kõikidest maakondlikest aineolümpiaadidest. Neid on olnud kokku 11. Kooli on käinud esindamas 52 õpilast. Esikolmiku kohti toodi maakondlikelt olümpiaadidelt kokku 35: I kohti kolmteist, II kohti üksteist ja III
kohti kuus, II ja III kohta jäid jagama 2 ning III ja IV kohta jäid jagama 3 õpilast.

Olümpiaadi tulemustega kutsuti edasi vabariiklikku vooru 1 õpilane kahes õppeaines: majanduses ja ühiskonnaõpetuses ning 3-liikmineline naiskond eesti kirjanduses.

2022/2023. õppeaastal jõudsid maakondlikel aineolümpiaadidel esikolmikusse:
Kertu Ševerev – bioloogias, keemias, matemaatikas, füüsikas
Marcus Beet – matemaatikas, keemias, füüsikas, bioloogias
Laura-Lisanna Nurmsalu – lingivistikas, matemaatikas, emakeeles, bioloogias
Lisette Haug – emakeeles, bioloogias
Hubert Luste – keemias, geograafias, matemaatikas
Elerin Kinsiver – keemias, füüsikas, bioloogias
Kirke Perillus – ühiskonnaõpetuses, majanduses
Marten Lifländer – füüsikas, matemaatikas
Iti-Kärt Nursi – ühiskonnaõpetuses
Sandra Elisee Juhkam – füüsikas
Miia Reet Raabe – saksa keeles
Emil Hans Tappendorff – saksa keeles
Ringo-Lehari Purge – inglise keeles
Sandra Tänna – bioloogias
Rauno Zõbin – füüsikas
Artur Soo – geograafias
Sergo Miljan – majanduses
Alex Boikiv – keemias
Mia Jasson - bioloogias

Õpilaste juhendajateks on olnud: Mariliis Aren (geograafia), Averonika Beekmann (emakeel ja kirjandus); Leelo Kivirand (saksa keel), Ethel Koit (matemaatika), Eda Koskor (bioloogia), Rutt Olesk (keemia), Aave Päeva (ajalugu ja majandus), Ants Pärna (füüsika), Vahur Salom (matemaatika), Aet Sarv (inglise keel), Anne-Ly Seljama (ühiskonnaõpetus).

Suured kiidusõnad kõikidele tublidele õpilastele ning tänusõnad nende õpetajatele!

Türi Ühisgümnaasiumi õpilased on olnud väga aktiivsed ja edukad aineolümpiaadel osavõtmisega. Maakondlike olümpiaadide osavõtjatest 63% olid meie kooli õpilased. Olümpiaadidel osalemine on õpilasele vabatahtlik. Sellel osalemine on võimalus
ennast proovile panna ja uusi kogemusi saada.

Käesoleval õppeaastal on osavõetud kõikidest maakondlikest aineolümpiaadidest. Neid on olnud kokku 11. Kooli on käinud esindamas 52 õpilast. Esikolmiku kohti toodi maakondlikelt olümpiaadidelt kokku 35: I kohti kolmteist, II kohti üksteist ja III
kohti kuus, II ja III kohta jäid jagama 2 ning III ja IV kohta jäid jagama 3 õpilast.

Olümpiaadi tulemustega kutsuti edasi vabariiklikku vooru 1 õpilane kahes õppeaines: majanduses ja ühiskonnaõpetuses ning 3-liikmineline naiskond eesti kirjanduses.

2022/2023. õppeaastal jõudsid maakondlikel aineolümpiaadidel esikolmikusse:
Kertu Ševerev – bioloogias, keemias, matemaatikas, füüsikas
Marcus Beet – matemaatikas, keemias, füüsikas, bioloogias
Laura-Lisanna Nurmsalu – lingivistikas, matemaatikas, emakeeles, bioloogias
Lisette Haug – emakeeles, bioloogias
Hubert Luste – keemias, geograafias, matemaatikas
Elerin Kinsiver – keemias, füüsikas, bioloogias
Kirke Perillus – ühiskonnaõpetuses, majanduses
Marten Lifländer – füüsikas, matemaatikas
Iti-Kärt Nursi – ühiskonnaõpetuses
Sandra Elisee Juhkam – füüsikas
Miia Reet Raabe – saksa keeles
Emil Hans Tappendorff – saksa keeles
Ringo-Lehari Purge – inglise keeles
Sandra Tänna – bioloogias
Rauno Zõbin – füüsikas
Artur Soo – geograafias
Sergo Miljan – majanduses
Alex Boikiv – keemias
Mia Jasson - bioloogias

Õpilaste juhendajateks on olnud: Mariliis Aren (geograafia), Averonika Beekmann (emakeel ja kirjandus); Leelo Kivirand (saksa keel), Ethel Koit (matemaatika), Eda Koskor (bioloogia), Rutt Olesk (keemia), Aave Päeva (ajalugu ja majandus), Ants Pärna (füüsika), Vahur Salom (matemaatika), Aet Sarv (inglise keel), Anne-Ly Seljama (ühiskonnaõpetus).

Suured kiidusõnad kõikidele tublidele õpilastele ning tänusõnad nende õpetajatele!