Meie koolist

OlümpiaadidTüri Ühisgümnaasiumi õpilased on maakonnas silma paistnud eriti aktiivse ja väga eduka osalemisega aineolümpiaadidel. Rõõmustame alati  heade tulemuste üle, kuid peame olulisemaks olümpiaadil osalemise kogemust ja õpilaste valmisolekut end proovile panna. Seepärast tunnustame  me kõiki õpilasi, kes on oma kooli au eest väljas olnud.

2019/20. õppeaasta kinnitas meie õpilaste jätkuvat edukust, 56% kõikide toimunud gümnaasiumiastme aineolümpiaadide esikolmikukohtadest toodi Türile: esikohti 16, 2. kohti 9 ja 3. kohti 10. Eriliselt paistsid meie õpilased silma reaalainete, bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetuse, inglise ja vene keele ning majandusolümpiaadidel. Õiguse esindada Järvamaad vabariiklikes voorudes sai 6 õpilast: ajaloos, bioloogias, maateaduses, muusikas ja vene keeles (2 õpilast).

Esikolmikusse jõudsid 2019/2020.õppeaastal:

Villu Sisask – füüsikas, keemias, bioloogias ja matemaatikas;

Kasper Koiduste – keemias ja füüsikas;

Andra Talvend – keemias;

Rasmus Veeroja – ajaloos ja inglise keeles;

Mia-Maria Männi – emakeeles, keemias, saksa keeles ja õigekirjakonkursil;

Laura-Eliise Marrandi – emakeeles, bioloogias ja matemaatikas;

Laura Leppik – bioloogias;

Johannes Laur – geograafias;

Liisa Allorg – vene keeles;

Kert Järva – matemaatikas;

Karl Vilpuu – vene keeles;

Elizabeth Kattai – muusikas ja vene keeles;

Reio Treve – ajaloos;

Tuule Elise Riispap – majandusõpetuses;

Markus Tammoja – geograafias;

Markus Salum – bioloogias;

Anneli Krais – keemias;

Teet Beljaev – füüsikas, matemaatikas ja geograafias;

Georg Paal – saksa keeles;

Timo Petrovits – õigekirjakonkursil;

Elis Valter – õigekirjakonkursil;

Letisia Burujan – vene keeles.

 

Õpilaste juhendajateks olid: Mariliis Aren (geograafia), Averonika Beekmann (emakeel); Leelo Kivirand (saksa keel), Ethel Koit (matemaatika), Eda Koskor (bioloogia), Elve Laasmaa (vene keel), Rutt Olesk (keemia), Aave Päeva (ajalugu ja majandusõpetus), Ants Pärna (füüsika), Vahur Salom (matemaatika), Aet Sarv (inglise keel), Anne-Ly Seljama (ajalugu), Anne Toomistu (muusika).

Türi Ühisgümnaasiumi õpilased on maakonnas silma paistnud eriti aktiivse ja väga eduka osalemisega aineolümpiaadidel. Rõõmustame alati  heade tulemuste üle, kuid peame olulisemaks olümpiaadil osalemise kogemust ja õpilaste valmisolekut end proovile panna. Seepärast tunnustame  me kõiki õpilasi, kes on oma kooli au eest väljas olnud.

2019/20. õppeaasta kinnitas meie õpilaste jätkuvat edukust, 56% kõikide toimunud gümnaasiumiastme aineolümpiaadide esikolmikukohtadest toodi Türile: esikohti 16, 2. kohti 9 ja 3. kohti 10. Eriliselt paistsid meie õpilased silma reaalainete, bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetuse, inglise ja vene keele ning majandusolümpiaadidel. Õiguse esindada Järvamaad vabariiklikes voorudes sai 6 õpilast: ajaloos, bioloogias, maateaduses, muusikas ja vene keeles (2 õpilast).

Esikolmikusse jõudsid 2019/2020.õppeaastal:

Villu Sisask – füüsikas, keemias, bioloogias ja matemaatikas;

Kasper Koiduste – keemias ja füüsikas;

Andra Talvend – keemias;

Rasmus Veeroja – ajaloos ja inglise keeles;

Mia-Maria Männi – emakeeles, keemias, saksa keeles ja õigekirjakonkursil;

Laura-Eliise Marrandi – emakeeles, bioloogias ja matemaatikas;

Laura Leppik – bioloogias;

Johannes Laur – geograafias;

Liisa Allorg – vene keeles;

Kert Järva – matemaatikas;

Karl Vilpuu – vene keeles;

Elizabeth Kattai – muusikas ja vene keeles;

Reio Treve – ajaloos;

Tuule Elise Riispap – majandusõpetuses;

Markus Tammoja – geograafias;

Markus Salum – bioloogias;

Anneli Krais – keemias;

Teet Beljaev – füüsikas, matemaatikas ja geograafias;

Georg Paal – saksa keeles;

Timo Petrovits – õigekirjakonkursil;

Elis Valter – õigekirjakonkursil;

Letisia Burujan – vene keeles.

 

Õpilaste juhendajateks olid: Mariliis Aren (geograafia), Averonika Beekmann (emakeel); Leelo Kivirand (saksa keel), Ethel Koit (matemaatika), Eda Koskor (bioloogia), Elve Laasmaa (vene keel), Rutt Olesk (keemia), Aave Päeva (ajalugu ja majandusõpetus), Ants Pärna (füüsika), Vahur Salom (matemaatika), Aet Sarv (inglise keel), Anne-Ly Seljama (ajalugu), Anne Toomistu (muusika).